O nama

Firma „INPORTA“ d.o.o je osnovana 2011 god. sa sjedištem u Sarajevu.

Osnovna djelatnost firme je consulting , prodaja i distribucija profesionalnih reznih alata za potrebe drvne industrije, obrade aluminija i PVC-a. Naš glavni partner jeste njemačka firma „LEITZ“ GmbH , koji je zasigurno najpoznatiji Evropski a i svjetski proizvođač reznih alata za drvo, AL i PVC.

Zahvaljujući odličnoj tehničkoj podršci našeg partnera , uspjeli smo usvojiti potrebna tehnička znanja i podići ih na visok profesionalan nivo. Naše obrazovanje, upornost  i zalaganje uz tehničku podršku partnera nam je omogućilo da ,u suradnji sa našim kupcima, dajemo preporuke i optimiziramo njihove potrebe za reznim alatima, shodno nivou njihove tehničke opremljenosti.

Uz podršku naših partnera Vam nudimo tri ključna temelja za Vaš uspjeh

  Inovativne alatne sisteme, resursno učinkovite uz kontinuiran porast kvaliteta za bolju proizvodnju
  Uzorno i apsolutno pouzdano servisiranje odnosno oštrenje alata s ciljem veće ekonomičnosti uštedom troška i vremena naših kupaca
  Dajemo preporuke kupcima i optimiziramo njihove potrebe za reznim alatima sa ciljem neprestanog poboljšanja njihove proizvodnje